Leva

Att leva – vad innebär det? Givetvis innebär det olika saker för olika människor. Men om man tittar på vilka synonymer det finns till ordet leva så kanske man kan bli lite klokare.

  1. Vara vid liv
  2. Ha sin tillvaro
  3. Inrätta sig
  4. Framleva sitt liv
  5. Uthärda

Om man tittar på dessa synonymer så tycker jag tillvaron känns ganska dyster. Vara vid liv, inrätta sig och uthärda är inte de ord jag tänker på när jag hör ordet leva.

Att leva livet

För mig handlar livet om att leva fullt ut. Att se till att ta tillvara på varje dag och göra det bästa av den. Livet handlar om att uppleva saker i det stora och i det lilla. Du kan bli lika lycklig av de små sakerna i livet som av de stora.

Livet som människa

Genomsnittslivslängden globalt för ett barn som föddes 2015 är beräknad till drygt 71 år. I Sverige är medellivslängden betydligt högre: för kvinnor 84 år och för män nästan 81 år. Hur gammal du kan räkna med att bli beror i allra högsta grad på var du är född och var du lever. Längst förväntad livslängd har man i Japan där denna ligger på 83,7 år. Då är män och kvinnor sammanräknade. I Sverige är siffran 82,4 år. Tittar man på länder med längst beräknad livslängd så är dessa i stor grad europeiska. Icke europeiska länder som ligger högt är (förutom Japan) Singapore, Australien, Israel. Sydkorea och Kanada.

Bland de länder som har kortast beräknad livslängd hittar man nästan uteslutande afrikanska länder. Sierra Leone ligger i botten med endast 50 år. Detta beror förstås på hög dödlighet i ung ålder. Andra länder i botten är Angola, Centralafrikanska republiken och Tchad.

Det land i Europa som har lägst livslängd är Ryssland. Även om en stor del av landet ligger i Asien så brukar det räknas som ett europeiskt land. Ryssland har en förväntad livslängd på 70 år vilket är ungefär samma som Nordkorea, Bolivia och Egypten.