Leka

Att leka är viktigt, både för barn och vuxna. Vuxna personer leker oftast bara under organiserade former, typ lekfulla tävlingar som charader. Barn däremot leker från det de är riktigt små.

Barn utvecklar sin fantasi och sin förmåga att samspela med andra människor genom sin lek. Barnen kan också bearbeta händelser de varit med om genom leken.

Lek är mycket viktigt för barnets utveckling och det står i FN:s barnkonvention att alla barn har rätt till lek.

Mer om lek

Lek är frivillig, spontan och lustbetonad. Leken har inget mål och det är själva utförandet som är viktigt. Barn har en medfödd nyfikenhet på sin omvärld. Genom lek kan verkligheten bli lättare att förstå för barnet.

Barn leker både för sig själva och tillsammans med andra. Hur de samspelar med varandra beror mycket på i vilken ålder barnet är.

Genom att leka lär sig barnet mer om sig själv och sin kropp. De utforskar också sin omgivning genom lek. Barn bearbetar också upplevelser och intryck genom lek. Annat som tränas vid lek är empati, fantasi, kreativitet och språk.

Hur leker barn i olika åldrar?

Små barn upp till ungefär ett år upptäcker världen genom lek. För de minsta barnen handlar leken om att titta, lyssna, smaka, känna och samspela. Under leken samspelar barnet med en förälder eller andra vuxna.

När barnen blir lite större, upp till tre år använder de leken för att erövra världen. Barnet tycker oftast om att vara tillsammans med andra barn i samma ålder men de leker oftast inte med varandra utan bredvid varandra.

I ett till tvåårsåldern vill gärna göra samma saker som de vuxna. De vill hjälpa till och härmar det som de vuxna gör.

Barn mellan tre och fem år har börjat leka med varandra i mindre grupper. Barnen tycker om att leka fantasilekar. De brukar också leka mer fysiskt och tycker om att springa, hoppa och klättra. I denna ålder börjar barnen att lösa konflikter och de börjar också kunna turas om. Barnet börjar också att rita s.k. huvudfotingar

När barnen är i fem till sjuårsåldern leker de gärna i grupp, men de vill också leka ensamma. Barnen leker ofta rollekar tillsammans. Det kan handla om att leka familj, eller att leka något som barnen sett på tv eller film.

Äldre barn mellan sju och tio år leker ofta i större grupper. Lekarna har ofta tydliga regler. Vissa lekar ”går i arv”, som tjuv och polis, kurragömma och tafatt.

Hur kan man som förälder uppmuntra lek?

Barnen har en inneboende förmåga att själva hitta på lekar. Vi som vuxna behöver inte styra barnen, men vi kan uppmuntra genom att prata med barnet om leken. Ett barn behöver också saker att leka med. Men det behövs inga mängder med leksaker. Bra leksaker är robusta och tåliga. Se också till att de minsta barnens leksaker inte har smådelar som kan lossna. I Sverige måste leksaker vara testade och får inte innehålla giftiga ämnen. Men se upp om du handlar utomlands eller på någon marknad. I de fallen kan du inte vara säker på att leksakerna är godkända.