Pedagogiska leksaker

Det är inne att köpa pedagogiska leksaker till barnen. Men vad är egentligen pedagogiska leksaker?

Kortfattat kan man säga att en pedagogisk leksak syftar till att lära ett barn en färdighet. Den ska också träna barnet i att tänka. Annat som kännetecknar en pedagogisk leksak är att den ska ge barnet olika val och inbjuda till samtal eller interaktion med andra barn och vuxna.

Om leksaken stärker barnets språk och matematiska tänkande är det också en pedagogisk leksak.

Med detta kan man konstatera att det inte bara är leksaker som är märkta som pedagogiska som är det.

Inte bara leksaker

Vi pratar ofta om pedagogiska leksaker men tänk även pedagogisk lek. Många lekar är pedagogiska eftersom de ofta härmar familjelivet eller vuxenlivet.

Annan sysselsättning som verkligen är pedagogisk är när barnet och en vuxen arbetar tillsammans i hemmet. Att vara med och laga mat eller städa kan vara roligt f