Lära

Människan lär sig nya saker under nästan hela livet. Det är aldrig försent att lära nytt. Små barn lär sig många nya saker på kort tid. Senare i livet lär man sig också nya saker även om det inte sker i samma takt som för de unga. De små barnen lär sig främst genom lek. Äldre barn och vuxna lär sig genom klassisk inlärning men även genom erfarenhet och att man stöter på saker som man inte vet något om sen tidigare.

Att lära sig handlar inte bara om att ta in fakta eller förstå logik. Att lära handlar om att förstå sig själv och sin plats i omgivningen.

Skolan

Skolan är det givna stället för att lära sig, men egentligen handlar det här om inlärning av fakta och metoder för att ta reda på fakta. De viktiga sakerna lär vi oss genom erfarenhet och upplevelser.

Det man lär sig i skolan glöms oftast bort senare i livet om man inte underhåller det. I Sverige har i stort sett alla under 70 år lärt sig engelska i skolan. Men de som inte pratat, skrivit eller läst på engelska efter gymnasiet glömmer ofta mycket och kan därför inte konversera på språket när de kommer upp i medelåldern.

Varför ska man lära sig nya saker?

Dels måste man lära sig vissa saker för att kunna hänga med i tiden. Men att lära sig nya saker kan också vara stimulerande. Är du en nyfiken person är det lättare att lära sig. Om det är något roligt är det också lättare att lära sig.