Den viktiga leken

Varför är det så viktigt att barn får leka? Jo, leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Barnen lär sig om världen och gör det begriplig genom att leka. Och det är också genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor.

Barnet utvecklar sin personlighet genom lek. I samspel med andra barn och vuxna kan de lära sig att förstå sina egna och andra personers känslor. Detta leder till ett bra socialt samspel. Även intellektuellt sker det en utveckling under lek. Den motoriska utvecklingen sker också genom lek, att hoppa, springa och klättra utvecklar motoriken.

Får inte alla barn leka?

I Sverige får nog de allra flesta barn leka, men i andra områden av världen så kanske barn inte har möjlighet till lek. Det kan handla om barn som lever i krig, fattigdom eller där det skett en naturkatastrof. För att bearbeta hemska upplevelser är det oerhört viktigt att barn får leka.

Har leken förändrats under åren?

Givetvis sker det förändringar i barns lekande i och med samhällets utveckling. Vilka lekar som är populära ändrar sig över tid. Men på senare tid har man upptäckt att allt fler barn inte kan leka fantasi- eller rollekar. Då kan det vara bra om en vuxen deltar i leken och visar barnen hur det kan gå till.

Idag är många barn så uppbokade av olika aktiviteter att de inte har tid att leka spontant. Detta är något att tänka på föräldrar. Det är deras ansvar att se till att barnet har möjlighet till lek.

Vad händer med barn som inte leker?

Barn som inte har möjlighet att leka blir mindre kreativa och kan också bli blyga. Barn som inte leker tenderar också att bli mer osjälvständiga och beroende av vuxna. Även barnets förmåga att relatera till andra människor och den känslomässiga utvecklingen hämmas när barnet inte leker.